Nástroje na zakázku

V případĕ potřeby zákazníků, zajišt’ujeme ve spolupráci s vývojovým střediskem mateřské firmy v Israeli návrhy speciálních nástrojů včetnĕ cenových nabídek na dané operace obrábĕní, které nelze řešit užitím standardních nástrojů.

Tato služba se týká vymĕnitelných destiček i držáků a to bez rozdílu všech typových druhů nástrojů dodávaných firmou ISCAR.
Dodací lhůty speciálních nástrojů se pohybují v rozmezí 6 - 8 týdnů po obdržení závazné objednávky od zákazníka.

V případě potřeby technické konzultace či zadání poptávky (výroby) speciálního nástroje je možné nás kontaktovat přímo na E-mailové adrese: special@iscar.cz