TECHKNOW

Resize
Dock/Undock
NEW FAQ ADDED
X
Naše webové stránky používají soubory cookies a další technologie, které vám zajistí nejlepší zážitek z prohlížení.

Nastavení souborů cookies můžete kdykoli změnit.

Přečtěte si více o tom jak používáme cookies.
ISCAR LTD.
melanies@iscar.co.il

Prohlášení o ochraně soukromí

Vaše soukromí i ochrana všech vašich osobních údajů jsou pro nás životně důležité. Zavazujeme se, že je budeme chránit vynaložením přiměřené péče a použitím rozumně dostupných prostředků.

Osobní údaje

[indicate the brand name] i ostatní členové skupiny IMC a samotná ISCAR LTD. může shromažďovat určité údaje, například jméno, e-mailovou adresu, zemi pobytu a jakékoli další informace, které se rozhodnete v průběhu používání této stránky sdílet.

NEJSTE POVINNI POSKYTOVAT ŽÁDNÉ OSOBNÍ INFORMACE, přestože to může být vyžadováno v souvislosti se službami a/nebo používáním některých prvků této stránky, například při nakupování a při získávání aktualizovaných informací týkajících se produktů společnosti ISCAR. [indicate the brand name] položky.

Správce

[indicate the brand name] bude vystupovat jakožto správce osobních údajů, které při používání této stránky poskytnete. Pro uživatele z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska bude kontaktní osobou pro veškeré záležitosti týkající se soukromí společnost IMC International Metalworking Companies B.V. Pro všechny ostatní uživatele, kteří nemají sídlo v EU, [indicate the brand name] bude kontaktní osobou ve všech záležitostech týkajících se soukromí společnosti.

Právní základy a účely pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat mimo jiné na základě (i) plnění smlouvy; (ii) oprávněného zájmu; (iii) dodržování zákonné povinnosti nebo (iv) vašeho souhlasu. Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro tyto účely:
 • Můžeme tyto informace používat pro statistické a marketingové účely, abychom mohli analyzovat a zpracovat vaše preference a měnící se potřeby a abychom vás kontaktovali z důvodu poskytnutí údajů o našich produktech, službách a/nebo obsahu naší stránky a informování o jejich vlastnostech.
 • Dále můžeme tyto informace používat, vyžaduje-li to příslušný zákon, nebo v průběhu soudního řízení.
 • Naše stránka může shromažďovat určité informace ohledně jejího používání, například počet návštěvníků naší stránky a frekvence jejich návštěv. Tyto informace můžeme používat výhradně souhrnně, abychom tak mohli zlepšit přístup, dostupnost, prvky i obsah stránek a dále abychom zvýšili jejich přitažlivost pro co nejvíce uživatelů, kteří je budou v co nejhojnější míře využívat.
Naše webové stránky a některé funkce v nich využívají určité technologie, jako jsou cookies, které zpracovávají statistická data. Další informace týkající se používání souborů cookies naleznete v našem článku Zásady souborů cookies .

Můžeme využívat určité technologické postupy, např. cookies, pomocí nichž se zpracovávají statistické údaje a poskytují se informace o počtu návštěvníků našich stránek, jejich přístupových prostředcích a časech, kdy stránky navštěvují. Nepoužíváme tyto technologické postupy pro shromažďování osobních informací, ani nepoužíváme data získaná takovými postupy spolu s dalšími osobními informacemi pro žádné další účely.

Dále můžeme využívat funkce služby internetové analýzy Google Analytics. Více informací ohledně Google Analytics, včetně vašich souvisejících práv, naleznete na adrese www.google.com/policies/privacy/partners .

Retenční období

Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme v době, kdy je váš účet aktivní, případně pokud je to nutné k tomu, abychom vám mohli poskytnout služby spojené s nákupy, které jste učinili prostřednictvím našich stránek, nevyžaduje-li však zákon delší uchovávání vašich osobních údajů.

SVÝM DALŠÍM POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÉKOLI JEJICH ČÁSTI POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A POCHOPILI NAŠE PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Vaše práva

V souvislosti se svými osobními údaji, které můžeme zpracovávat, máte jakožto jejich subjekt následující práva:
 1. právo požádat o přístup k osobním údajům týkajícím se vaší osoby;
 2. právo požádat o opravu vašich osobních údajů;
 3. právo požádat o výmaz vašich osobních údajů;
 4. právo požádat o omezení zpracování;
 5. právo požádat o přenositelnost údajů;
 6. právo na námitku k profilování;
 7. právo podat stížnost u dozorčího orgánu;
 8. právo svůj souhlas odvolat.
Výše uvedená práva mohou být uplatněna podáním žádosti na adrese: gdpr@iscar.cz [insert address details] . Odpověď na váš požadavek vám bude včas zaslána.

Veškeré informace, které obdržíme v souvislosti s transakcí nebo po dohodě s vámi přes internet, jsou považovány obecně za důvěrné informace, pokud se nejedná o informace již veřejně známé nebo o informace důvěrné povahy.

Sdílení osobních údajů

S dalšími členy skupiny IMC a se společností ISCAR LTD. můžeme sdílet osobní informace, které jsou zpracovávány v důsledku vašeho používání našich stránek, a to pro stejné účely, pro jaké byly původně shromážděny. Rovněž můžeme sdílet informace s našimi autorizovanými distributory a/nebo prodejci, a to za účelem usnadnění transakcí, které si s námi přejete provést, s cílem lépe vyhovět vašim potřebám. Kromě výše uvedených situací neposkytujeme bez vašeho předchozího souhlasu informace, které od vás obdržíme, žádné jiné třetí straně ani informace, které od vás získáme, neprodáváme a nepronajímáme. K tomuto sdílení osobních informací dochází s třetími stranami, které se nacházejí buď v Izraeli, zemi zajišťující „odpovídající úroveň ochrany“ podle GDPR, nebo s třetími stranami, jejichž závazky vůči společnost [indicate the brand name] zahrnují Standardní smluvní doložky, které vyžaduje GDPR pro zabezpečení adekvátní úrovně ochrany osobních údajů.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a zpracování osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: gdpr@iscar.cz .

© ISCAR Ltd. [Červen 2019]

© ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved